Doprava a reklamace

Doprava

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou, je k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžadováno závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky je elektronicky zaslané potvrzení na zákazníkovu e-mailovou adresu či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky - zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob dopravy a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatelem dodáno v co nejkratší době Českou poštou, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Pokud je objednávka většího objemu (nad 250 kusů) a doručovací místo je Praha, pak je lhůta dodání kratší, protože zboží bude zákazníkovi doručeno kurýrem. Zákazník je však o tomto případném doručení včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Cena za dodání Obchodním balíkem je 120 kč a Cenným psaním 75 kč. Třetí způsob dopravy je VIP doručení, které platí pro objednávky nad 2 tisíce kč, v rámci kterého zákazník neplatí poštovné. Dopravu na určenou adresu zajišťuje Česká pošta a to na území celé České republiky. Do zahraničí zboží nezasíláme.

Způsob platby za zboží

Uhrazení kupní ceny za zboží se uskutečňuje Dobírkou prostřednictvím České pošty (+29 kč za doběrečné).

Reklamace

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické (či jiné) poškození zboží, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodán nový výrobek. Zákazník má v tomto případě také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

V případě, že věc při převzetí kupujícímu není ve shodě s kupní smlouvou (bylo tedy dodáno jiné zboží, v jiném počtu atd.), postupuje se v souladu s ustanovením paragrafu 616 Občanského zákoníku a proběhne standartní reklamace.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a poté vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Pro vyřízení reklamace je podle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní lhůta.