Recenze: Největší obchodník na světě

Myšlenky obsažené v knize Oga Mandina symbolizují prodej jako jednu z důležitých dovedností pro rozvoj celé lidské civilizace. Bez prodeje, jak se vyvinul ve starověku, by neexistovalo nic z dnešního bohatství, které je nám k dispozici.

Kniha popisuje příběhy starověkých kupců a jejich šikovnost v obchodním umění. Obsah příběhů se točí kolem mýtických deseti svitků, předávané z generace na generaci. Na těchto svitcích jsou napsány trvalé rady, které vedou k úspěšnému prodeji, ať už jste Hafid ve starověkém Babylonu, nebo IT konzultant v moderním světě. Vyjmenuji jen několik z nich, které mi osobně přišly nejdůležitější:

 

1) Svitek první: "Dnes začnu nový život". Hned první svitek je revoluční ve své podstatě. Navrhuje zbavit se starého života, zahodit své staré zvyky a místo jich si osvojit nové, lepší návyky. Ukazuje zároveň, jak se těch starých zvyků zbavit a kde a jak si osvojit ty nové. Také vyzývá k trpělivosti a vytrvalosti.

2) Svitek třetí: "Vytrvám, dokud neuspěji." Vytrvalost je dlouhodobě vnímána jako jedna z hlavních vlastností, které vedou k úspěchu bez ohledu na to, co děláte. Špičkovým sportovcem se nikdy nestanete, dokud netrénujete každý den. To samé platí i o prodeji - jestliže se setkáváte s neúspěchem, musíte vytrvat. Neúspěch je zde popisován jako způsob přírody, jak oddělovat pomyslné zrno od plev. Jen silní si zaslouží přežít, a přežijete jen tak, že vytrváte.

3) Svitek pátý: "Dnešek prožiji tak, jako by to byl můj poslední den." Tento svitek popisuje lehkost života a fakt, že mnozí lidé raději zůstávají ve své "zóně komfortu" a neváží si svého života natolik, aby z něj udělali život, který opravdu chtějí. Doporučuje se žít každý den tak, jako by to byl den poslední. Neříkat si "to udělám až zítra", neodkládat důležitá rozhodnutí na jindy, ale postavit se jim čelem, a pokud je dnes opravdu poslední den, tak může člověk být spokojený, že udělal maximum.

4) Svitek devátý: "Všechny sny jsou bezcenné, záměry jsou prach, cíle jsou neuskutečnitelné - pokud ihned za nimi nenásledují činy." Tento svitek vyzývá k okamžitému konání. Žádný cíl a záměr není dokonalý, pravděpodobně v průběhu konání se stejně něco změní. Svitek ukazuje tento princip na příkladu dávného vytváření map - žádná mapa není dovedená do absolutních podrobností a přesného měřítka. Je vždy lepší vyrazit na moře a mapu vylepšovat, než ji studovat na pobřeží. V obchodním světě se toto odkazuje na fakt, že mnozí se snaží vylepšit své prodejní schopnosti a vypilovat je k dokonalosti, ale nikdy se nedostanou k samotnému prodávání. Úspěch nepočká, zasnoubí se s jiným.

5) Svitek desátý: "S malou vírou člověk dokáže malé skutky. S velkou vírou dokáže velké skutky." Poslední rada ze svitků by se dala přirovnat k nové knize velikána dnešní doby Donalda Trumpa "Myslete na velké cíle". Toto moudro je opět prověřeno staletími. Kdyby Kolumbus nevěřil ve svůj velký skutek (kulatá Země a možnost nalezení rychlejší cesty do Indie), byla by Amerika objevena mnohem později. Kdyby neměl Henry Ford svou velkou víru v to, že každý Američan si může dovolit jeho automobil, nikdy by jich nezačal vyrábět obrovské množství. I v obchodním světě moderní doby musí mít člověk pevnou víru ve velké cíle, jinak zůstane vždy při zemi a bude jen vyškrabávat zbytky úspěchu jiných.

 

O obchodu a prodeji existuje mnoho dobrých knih, Největšího obchodníka však odlišuje jeho všeobecná použitelnost pro mnoho dnešních oborů a specializací. Autor Og Mandino umí obchod popsat tak unikátním způsobem, že jeho kniha o prodeji je jedna z nejužitečnějších pomůcek, které jsem kdy použil.

 

Kniha Nejvetší obchodník na světě je skladem a stojí pouhých 153 kč.