Recenze: Cashflow kvadrant

  • Cashflow kvadrant
    Cashflow kvadrant

Na úplném začátku vás chci požádat, abyste k této knize přistupovali s otevřenou myslí. Opravdu. Nabízí totiž velmi neobvyklé myšlenky, které jste se zatím pravděpodobně neměli možnost dozvědět. Cashflow kvadrant totiž rozděluje lidi do 4 skupin podle toho, jakým způsobem vydělávají peníze. Jde o to, že lidé v jednotlivých kvadrantech mají velmi odlišné životní cesty a je na rozhodnutí každého z nás, v jakém kvadrantu chce být. Toto je podstata Cashflow kvadrantu:

Písmena v jednotlivých kvadrantech znamenají:

Z - zaměstnanec

S - specialista samostatně výdělečně činný (OSVČ)

M - majitel podniku

I - investor

 

Na začátku musí být řečeno, že žádný kvadrant není lepší než ostatní - všechny mají své výhody a nevýhody. Ani to není rada pro všechny zaměstnance, aby se stali podnikateli. Jde především o pochopení jednotlivých druhů lidí podle toho, odkud získávají své peníze, a proč někteří nikdy nemohou být finančně nezávislí. Záleží opravdu na každém člověku, čeho si váží nejvíce. Problém je v tom, že ve škole vám nedají možnost výběru a automaticky z vás udělají zaměstnance. Pojďme se tedy nyní podívat na to, co každý kvadrant představuje:

 

1) Zaměstnanec: v tomto kvadrantu je nejvíce lidí. Jsou zde především ti, kteří si váží své relativní jistoty a pravidelné mzdy. Problém je v tom, že je téměř nemožné se v tomto kvadrantu stát finančně nezávislým na své mzdě, protože veškerý svůj čas vyměňujete za cizí peníze. Navíc ta jistota je opravdu pouze relativní, jelikož máte pouze jediný zdroj příjmů - od svého zaměstnavatele. Jakmile ho ztratíte (dostanete padáka), máte velký problém. Naopak výhody tkví v té pomyslné bezstarostnosti, pravidelného příjmu bez ohledu na to, zda společnost vydělává, a často také velká podpora ze strany odborových organizací, které chrání zájmy zaměstnanců.

2) Specialista: jedná se o typického živnostníka, který rád pracuje sám v nějaké odborné živnosti. Typičtí jsou samostatně pracující odborníci, pracující na živnostenský list. Tento typ lidí si váží svého vyššího vzdělání či pracovní kvalifikace, která jim umožňuje "být pánem svého času", vydělávat sám na sebe a vlastní pocit nenahraditelnosti a důležitosti. Problém je v tom, že toto je pouze takové pseudopodnikání - stále nemáte žádné zaměstnance, kteří by vás v případě nouze nahradili a udělali práci za vás. Máte sice více příjmů (nikoliv pouze jeden příjem od svého zaměstnavatele) od svých více zákazníků, ale jakmile přestanete pracovat, peníze přestanou přicházet. Také svůj "byznys" nemůžete prodat nikomu jinému, protože vy sám jste tím byznysem.

3) Majitel podniku: toto je člověk, který využívá času a peněz jiných lidí. Jedná se o nejlepší cestu, jak se stát finančně nezávislým. Majitel podniku využívá času svých zaměstnanců (první kvadrant), kteří pracují ikdyž on nepracuje, a využívá cizích peněz například od banky či investora, ze kterých vytváří svůj vlastní kapitál (produkty či služby, které následně prodává). Nevýhodou bytí majitelem podniku je, že je velmi těžké se do této pozice dostat. Vyžaduje to mnoho vlastností, které spousta lidí nemá - především ochota převzít zodpovědnost za všechna rizika.

4) Investor: a v posledním kvadrantu se nacházejí většinou bývalí podnikatelé, kteří svůj byznys prodali někomu jinému a nyní hledají další podnikatele, do kterých by investovali své prostředky a zhodnotili tak své peníze - v tomto kvadrantu se vydělávají peníze pomocí peněz a představuje to finální fázi finanční nezávislosti. Hlavní nevýhodou jsou časové a zkušenostní nároky na osobu investora. Investor za sebou musí mít mnoho zkušeností a často také tým odborníků (z kvadrantu S), aby dokázal uspět. V tomto kvadrantu se typicky vyskytují lidé, kteří si váží svého času více než svých peněz.

 

 

Kniha dále nabízí možnosti, jak se dostat do různých kvadrantů a co je k tomu potřeba. Toto je pouze velmi krátký výčet toho, co se všechno můžete dozvědět. Doporučil bych ji každému, kdo není spokojen se svým profesním životem a chce být finančně nezávislý. Kniha Cashflow kvadrant je skladem a stojí pouhých 187 kč.