Eckhart Tolle

Eckhart Tolle je německý filozof, myslitel a duchovní učitel. Když mu bylo devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila směr jeho života. Následujících mnoho let strávil integrováním a prohlubováním této osobní transformace, která byla začátkem intenzivní duchovní cesty. Posledních deset let je poradcem a duchovním učitelem, pracujícím s jedinci i malými skupinami v Evropě a Severní Americe. Jeho první kniha Moc přítomného okamžiku (The Power of Now) se stala #1 New York Times bestseller a byla přeložena do 33 světových jazyků.